Privacyverklaring

Deze statement bevat informatie hoe ik met jouw persoonsgegevens omga.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Je komt alleen in mijn database terecht als je mij je persoonsgegevens hebt gegeven tijdens een (telefonisch) gesprek of wanneer je deze ingevuld hebt op mijn website.

Persoonsgegevens

Ik verwerk een aantal persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Betalingsgegevens
 • Opdrachten uit cursussen en workshops
 • Gespreksverslagen door coach-klanten

Doeleinden

Deze gegevens sla ik op met als reden:

 • Het onderhouden van contact;
 • Afstemmen van cursus, workshop of coaching op de vraagstukken van coach-klanten dan Il de deelnemers;
 • Administratieve handelingen, zoals planning en facturatie;
 • Verbetering van mijn diensten (evaluatieformulieren);
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen

Bij verwerking van gegevens geldt tenminste een van de volgende grondslagen:

 •  Toestemming van betrokkene
 •  Uitvoering van een overeenkomst
 •  Wettelijke verplichting
 •  Vitaal belang
 •  Algemeen belang
 •  Gerechtvaardigd belang

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden ingezien of verstrekt worden aan derden zoals een assistent die wordt ingeschakeld voor de uitvoering of voor de eventuele overnachting op locatie voor cursussen. Ik zal je gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële redenen.

Hoe lang ik je gegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken en de wettelijke bewaarplichten dat van mij verlangen.

Cookies

De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van mijn website en voor het gebruiksgemak. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt deze zo instellen dat deze alle cookies weigert en/of aangeeft wanneer een cookie wordt verzonden. Het is mogelijk dat sommige functies op mijn website niet correct functioneert als je de cookies uitzet.

Vragen en feedback

Als je vragen hebben over deze statement, kun je contact met mij opnemen: akkejeanneklerk@gmail.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2020.