Droomthema’s in de rouwperiode

Ieder mens is uniek en elk verlies is uniek. Bij ieder nieuw overlijden moeten we dan ook opnieuw onze eigen antwoorden vinden. Gelukkig staan we daar niet alleen in, maar helpen dromen ons de eigen weg te vinden.

Dromen helpen ons in de rouwperiode de nieuwe werkelijkheid onder ogen te komen, onze gevoelens te verwerken, een innerlijke relatie te hebben met de overledene en dromen helpen een brug te slaan tussen verleden, heden en toekomst.

In deze blog geef ik een overzicht van veelvoorkomende rouwdromen.

De overledene bezoekt ons in de droom

In de rouw worden we bezocht door onze naasten. We hebben het gevoel dat het écht de overledene was die langskwam. In eerste instantie brengt dit soms een nog sterker gevoel van gemis met zich mee, maar na verloop van tijd put men vaak troost uit het bezoek. Dan ontstaat de indruk dat de overledene heeft laten weten er nog steeds te zijn. Deze droom wordt dan ook meestal ervaren als een boodschap van gene zijde. Al zeggen sommigen dat de droom slechts een persoonlijk verlangen weergeeft, in spirituele tradities wordt dit bezoek in de droom gezien als werkelijkheid. Persoonlijk stelt die laatste gedachte me gerust en dus kies ik ervoor te geloven dat er meer is, maar ik realiseer dat deze opvatting niet voor iedereen geldt. Doorgaans helpen deze dromen de relatie met de overledene te verinnerlijken.

De overledene verschijnt in de fitte vorm

Naasten die ons zijn ontvallen na een langer ziekbed verschijnen in de droom weer in gezonde staat. Ze zijn gelukkig, weer fit en vitaal. Soms zijn ze zelfs blij de dromer weer te zien, terwijl er geen sprake was van een goede relatie tijdens het leven. Het effect van deze dromen is dat degene in rouw het gevoel krijgt dat de overledene het goed heeft. Het helpt vrede te ontwikkelen met het verlies, want het gaat immers weer goed met de ander of de relatie met de ander is hersteld. Het beeld van de ziekte tijdens het ziekbed maakt plaats voor een nieuw en vitaal beeld in iemands psyche. Al leeft de ander niet fysiek meer voort, (het beeld van) de ander leeft nog wel en verandert door de tijd heen. De relatie met de overledene zet dus voort op innerlijk vlak en helpt de dromer vrede te ontwikkelen met het verlies; het gaat nu immers beter met de ander.

De overledene overlijdt opnieuw in de droom

Een andere veelvoorkomende droom is die waarin degene die we verloren zijn opnieuw overlijdt in een droom. Onze psyche vraagt via de droom of wij bewuste aandacht willen besteden aan die gevoelens die te maken hebben met het rouwproces. De droom kan de dromer helpen de schok te verwerken, helpen los te laten en/of te aanvaarden dat het overlijden écht de nieuwe realiteit is.

De overledene leeft nog en we waren dat ‘vergeten’

Wanneer onze naaste al lang niet meer leeft, zijn dromen waarin de ander ‘opeens’ nog leeft, niet ongebruikelijk. Vaak tot onze schaamte bekennen we in de droom dat we al een lange tijd geen contact meer hebben gehad. We voelen ons schuldig dat we de ander vergeten waren. Deze dromen helpen een brug te slaan tussen het verleden, heden en de toekomst.

>>Als je begeleiding zoekt bij het werken met specifieke rouwdromen kan je een coachgesprek aanvragen.