Dromen wijzen de weg door liefdesverdriet

Ieder mens is uniek en elk verlies is uniek. Bij iedere hartbreuk moeten we dan ook opnieuw onze eigen antwoorden vinden. Gelukkig staan we daar niet alleen in, maar helpen dromen ons de eigen weg te vinden.

Dromen laten ons namelijk zien op welk moment welke gevoelens, gedachten en/of gedragspatronen onze aandacht verdienen. Aandacht voor die onderwerpen die van binnenuit worden aangereikt, stimuleren onze persoonlijke ontwikkeling. Ze helpen ons op authentieke wijze verder te gaan, want afgestemd op onze dromen leren we eigen antwoorden te formuleren op de vragen op ons levenspad.

Te midden van liefdesverdriet willen we nogal eens dromen over de ex-geliefde. In coaching kom ik vaak tegen dat deze dromen de ontvanger van zijn of haar stuk brengen en twijfel zaaien, met name wanneer het gebroken hart nog ongeheeld is. In deze blog geef ik twee vragen die de relatie met onze dromen versterken, zodat we ons kunnen beroepen op deze belangrijke hulpbron.

Welke gevoel vraagt bewuste aandacht middels de droom?

Een veelvoorkomende droom is die waarin we weer samen zijn met ons ex-geliefde. Vaak brengt dat liefdevolle gevoelens in de herinnering, waardoor we ons afvragen: Is dit een teken dat de ander toch nog verder wil? Is er nog hoop? Hebben we misschien te vroeg opgegeven?

Om te ontdekken of dat ook de richting is waarin de droom wijst, moeten we letten op het gevoel dat we in de droom hadden. Welk gevoel overheerst in de droom: Voelen we ons geliefd? Ervaren we verbinding? Of voelen we juist boosheid of angst in de droom?

Het is dat specifieke gevoel dat op dit moment onze bewuste aandacht vraagt. Misschien heeft het gevoel veel ruimte gehad in de dag(en) voorafgaand aan de droom of misschien maakte het juist geen deel uit van je dagelijks leven. De droom geeft ons als het ware aan ‘hier zit nog wat; kan je hier eens naar kijken?’ Dromen zetten gevoelens en onderwerpen op onze innerlijke agenda en wanneer we daar aandacht aanbesteden, dan loodsen we onszelf door de verwerking van ons verdriet.

Het is dus zinvol eerst het gevoel in de droom te onderzoeken. Hoe geliefd voel ik me? Hoe zorg ik ervoor dat ik me geliefd voel? Hoe zorg ik ervoor dat ik verbinding ervaar met mezelf en anderen? Geef ik voldoende ruimte aan mijn behoefte aan verbinding? Hoe ga ik om met mijn boosheid of angst? Kan ik mijn houding aanpassen zodat het mijn welzijn ten goede komt?

Wat toont de droom over mezelf?

Mogelijk brengt de droom over de ex-geliefde het eigen verlangen onder de aandacht. De droom vraagt dan om bewuste reflectie op dat verlangen. Gaan wij er van uit dat hereniging in het vooruitschiet ligt? Berust dit verlangen ook op realisme of verzetten wij ons tegen de werkelijkheid? Werkt dit verlangen helpend of belemmerend voor ons op de langere termijn?

Niet iedere herenigingsdroom reflecteert een verlangen. Het kan ook zijn dat de droom ons vraagt hoe het zou zijn als we ons verzoenen met de pijnlijke ervaring en de strijdbijl begraven. Kunnen we vrede hebben met de ander (en daarmee het verloop van de relatie)?

Dromen werpen dus veel vragen op en geven ons de kans onszelf beter te leren kennen. Er zijn veel manieren om met dromen te werken, zodat we die vragen kunnen beantwoorden. Met alleen het opschrijven van onze dromen geven we al wat aandacht aan wat onze psyche belangrijk vindt.

Dromen helpen ervaringen te verwerken en de nieuwe werkelijkheid te omarmen. Als we daar van uit gaan leren we de vragen te stellen die onze persoonlijke groei stimuleren. Herinnert een droom waarin we ruzie maken met een ex ons misschien aan de slechte tijden omdat we de relatie achteraf overdreven romantiseren? Of vraagt die droom juist aandacht voor de wijze waarop we met conflicten omgaan? Wanneer we breuk opnieuw beleven in de droom, vraagt de psyche om bewuste herbeleving van dat moment, zodat we het daarna écht los kunnen laten? En een droom over een ex in samenzijn van een ander probeert misschien wel ‘af te dwingen’ dat we deze mogelijkheid of zelfs realiteit aanvaarden? De vraag die het meest resoneert, omdat er iets in het lichaam aangeeft ‘dit is het’, wil een antwoord.

Door aandacht te schenken aan onze dromen, verdiepen we dus de relatie met onszelf. We leren onszelf beter kennen en doen dat waar ons toekomstige zelf bij gebaat is, ook in tijden van liefdesverdriet.

>>Als je hulp zoekt bij liefdesverdriet is de cursus ‘Begeleiding bij een gebroken hart’ misschien iets voor jou. Wanneer je een specifieke droom wilt voorleggen kun je ook een coachgesprek aanvragen, dan begeleid ik je in het werken met die specifieke droom.